Coil Springs
The hot-formed compression steel springs are further treated and processed to achieve an optimal strength and toughness ratio of the material, ensuring high operational stability and durability of shape.
sroubova_pruzina.png
Leaf Springs
The springs are further treated and processed to achieve an optimal strength and toughness ratio of the material, ensuring high operational stability of shape.
pruzina-trapezova.png
Parabolic Springs
The springs are further treated and processed to achieve an optimal strength and toughness ratio of the material, ensuring high operational stability of shape.
pruzina-parabolicka.png

Author: HŽP Date of publication: 31.03.2011

Zleva: Kateřina Drongová, šéfredaktorka redakce Ekonomie a podnikání, Grada Publishing; Marika Pilíšková, HR manažerka, Hanácké železárny a pérovny; Klára Šmejkalová zastupující projekt klíčových zaměstnanců VZP; Veronika Muroňová, vedoucí vzdělávání Arce