Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

Inovace v HŽP je spolufinancována Evropskou unií.
Autor: HŽP Datum publikování: 15.11.2017

EU.png

Název projektu: Inovace parabolických pružin a procesu válcování s integrovaným tvarováním

Program:                             OP PIK

Registrační číslo:              CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000911

Název projektu:               Inovace parabolických pružin a procesu válcování s integrovaným tvarováním

 

Popis projektu:      Podstatou projektu je implementace inovace produktu a procesu výroby parabolických listových pružin vyššího řádu.  Produktová inovace spočívá ve výrobě nových typů pružin, což povede ke zlepšení vlastností a pevnosti produktu. Inovace procesu spočívá v optimalizaci režimu tepelného zpracování pružin,  rozšíření výrobního procesu o nové operace, a dále v novém konstrukčním řešení - ve spojení dvou linek s vlastním ohřevem do jedné štíhlé výrobní linky. Nová linka bude plně automatická.

Předpokládaný datum dokončení: 1.7.2018

Celkové způsobilé výdaje:           106 280 520,- Kč

Dotační příspěvek:                           26 570 130,- Kč