Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

Kariéra u nás

Naši lidé

NAŠI LIDÉ jsou jedním z nejvýznamnějších stavebních kamenů naší společnosti. O řízení lidských zdrojů již bylo napsáno mnoho, důležitější je prokázat, jak se projevuje v praxi společnosti HŽP.

Vše co děláme, měníme, zlepšujeme – za vším vidíme lidi, naše zaměstnance. I díky tomu jsme získali prestižní ocenění standardu Investors In People – máme strategii společnosti, naším cílem je zvýšení podnikového výkonu a uvědomujeme si, že nic není možné bez angažovaných a spokojených zaměstnanců.

Naše důkazy

1.Zaměstnance zapojujeme do tvorby/realizace strategie

formou vedení strategických projektů

2.Máme HR strategii

3.Informujeme o dění ve společnosti

pravidelný týdeník, kvartální setkání zaměstnanců s vedením společnosti, vizualizace a další schůzky napříč odděleními, …

4.Otevřeně komunikujeme

NERV HŽP /naše efektivní rada vedení/ je pravidelným setkáním zaměstnanců s generálním ředitelem a ředitelem lidských zdrojů

5.Pravidelně zjištujeme spokojenost zaměstnanců

6.Vzděláváme a rozvíjíme

mimo externí školení máme interní Akademii vzdělávání; realizujeme dotační projekty (2014/2015 projekty: Správná praxe ve strojírenské výrobě, Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců)

7.Pravidelně hodnotíme zaměstnance

přes webovou aplikaci, hodnotíme vedoucí formou 360°zpětné vazby

8.Oceňujeme výsledky zaměstnanců

nabízíme nadprůměrné oceňování, soutěže o nejlepší týmy, ocenění nejlepšího zaměstnance na galavečeru Královna ocel

9.Máme rovné příležitosti k profesnímu růstu

interní výběrová řízení, talent management

10.Pracujeme s učni a adaptujeme nové zaměstnance

stipendijní učňovský program PRAXE V HŽP, tréninkové centrum pro nové zaměstnance

11.Jsme týmoví

firemní akce pro zaměstnance, dárky ke kulatým narozeninám, …

12.Zlepšujeme pracovní prostředí

nové šatny, kantýna, preventivní program pro zaměstnance, očkování, občerstvení na pracovišti (automaty), ochlazování haly, snižování prašnosti na dílně aj.

13.Jsme zaměření na rodinu

pravidelně připravujeme akce pro rodiny našich zaměstnanců – Rodinný den, Mikulášská besídka, exkurze rodinných příslušníků ve společnosti, …
Úspěchy
HŽP patří mezi 39 společností v ČR, které získaly Osvědčení Investors in People (Mezinárodní centrum kvality, Velká Británie) – 07/2010
HŽP získaly prestižní ocenění HREA Cena odborné poroty za výsledky a posun HR v organizaci (Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů) – 03/2011
HŽP získala v roce 2016 druhé místo v Olomouckém kraji v kategorii Zaměstnavatel regionu pro Moravu do 500 zaměstnanců.
Realizované HR projekty
Aktualizace HR strategie, aktualizace HODNOT HŽP, tvorba kompetenčních modelů
AKADEMIE VZDĚLÁVÁNÍ – cyklus interního vzdělávání
Systém volitelných benefitů s nákupem přes internet – CAFETERIA SYSTÉM
Proces získávání, výběru a adaptace zaměstnanců
Popisy pracovních míst všech pozic
Systematický proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců s vazbou na strategii firmy
Operační program Rozvoj lidských zdrojů – Adaptabilita a podnikání
Zapojení zaměstnanců do dění firmy – vznik skupiny NERV HŽP (naše efektivní rada vedení)
Systém interní komunikace
Spuštění implementace standardu Investors in People
Systém hodnocení zaměstnanců přes webovou aplikaci
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Systém odměňování s vazbou na odborný rozvoj zaměstnanců
Talent program
Tréninkové centrum