Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

Projekt Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců společnosti Hanácké železárny a pérovny, a.s.
Autor: HŽP Datum publikování: 26.11.2010

Učebna

V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost byla k 1.9.2010 naší společnosti poskytnuta dotace na projekt Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců společnosti Hanácké železárny a pérovny a.s. – Adaptabilita. Poskytnutá dotace ve výši 4,7 mil. Kč je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Banner PP ESF EU

Poskytnutá dotace slouží na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců společnosti na období 2 let, a to od 1.9.2010 do 31.8.2012.

Účelem dotace je profesní vzdělávání zaměstnanců, a to odborné, zaměřené zejména  na prohloubení, rozšíření, zvýšení a udržení kvalifikace, jazykové vzdělávání a také vzdělávání na klíčové dovednosti zaměřené na motivaci, rozvoj a efektivní vedení podřízených pracovníků. Toto vzdělávání zvyšuje udržitelnost zaměstnání a případnou zaměstnatelnost na trhu práce.

První realizované vzdělávací aktivity

V listopadu 2010 jsme zahájili první vzdělávací aktivity, zaměřené na Zákoník práce a jeho využití v praxi. Tato školení absolvovali všichni vedoucí zaměstnanci naší společnosti. Školení mělo velký úspěch a jeho pokračování je plánováno na začátek roku 2011.

Dále jsme začali realizovat jazykovou výuku pro vybrané pracovníky společnosti. Jazykové výuka bude probíhat po celou dobu trvání Operačního programu.

V současné době připravujeme vzdělávání z oblasti IT dovedností, tzv. „soft skills“ pro vedoucí zaměstnance a kurzy prezentačních dovedností a přesvědčivé prezentace. O dalších vzdělávacích aktivitách Vás budeme informovat.