Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

HŽP spolupracuje na tvorbě vzdělávacího programu
Autor: HŽP Datum publikování: 17.02.2011

hzp-zastupny-sedy.png

Agentura MenSeek se zavázala za využití prostředků z ESF vytvořit nový Vzdělávací program, určený pro další profesní vzdělávání zaměstnanců, zejména pracovníků personálních oddělení firem.

Cílem tohoto Vzdělávacího programu je objasnit souvislosti mezi marketingovou a personální komunikací, poskytnout rady pro efektivní nábor i pro práci se stávajícími zaměstnanci a vysvětlit vliv práce personalistů na tvorbu dobrého jména společnosti nejen na trhu práce.

Účast pracovníků personálního oddělení HŽP na přípravě Vzdělávacího programu spočívá v poskytnutí výchozích informací, nutných k ověření předpokládaných vzdělávacích potřeb cílové skupiny, v účasti zástupce ředitelky lidských zdrojů na pilotním testovacím kurzu, v testování a hodnocení nově vytvořených studijních materiálů a v poskytnutí zpětné vazby pro případné dílčí úpravy Vzdělávacího programu.