Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

Hájíme Životní Prostředí
Autor: HŽP Datum publikování: 05.02.2024

Hájíme životní prostředí.jpg

Jako významný zaměstnavatel a jedna z největších firem v regionu si plně uvědomujeme naši odpovědnost za prostředí, ve kterém žijeme.

   Nikdy v historii firmy jsme nepřistupovali k životnímu prostředí lhostejně a o to více v dnešní environmentální době se snažíme maximálně pracovat na postupnému snižování negativních dopadů naší podnikatelské činnosti na životní prostředí.

   Jako odrazový můstek pro vytvoření dlouhodobé strategie udržitelného podniku zpracováváme v současnosti výpočet uhlíkové stopy naší firmy za rok 2023.

   Bez ohledu na výsledek však podnikáme kroky, které snižují zátěž kladenou na naše životní prostředí. Z mnoha probíhajících aktivit můžeme zmínit oblast odpadů, kde se v první řadě zaměřujeme na jeho redukci jako na nejvyšší stupeň v hierarchii odpadového hospodářství. Ke snížení odpadu ročně o víc než 1 tunu pomůžou kroky jako nahrazení plastových štítků papírovými, vracení obalového materiálu pro jeho opětovné použití, nahrazování mirelonu odolnějším kartonplastem, zasílání atestů našich výrobků elektronicky a další.

    Na recyklaci jako další důležitý stupeň v odpadovém hospodářství pošleme ročně víc než 60% svého odpadu. Pro zvětšování tohoto podílu pracujeme na zlepšení třídění jak na administrativní budově, tak na výrobní hale i přilehlých budovách.     Obrázek1.jpg

   Díky investicím do úprav adiabatické jednotky, kde v okruhu chlazení nově využíváme odpadní vodu, ročně ušetříme až 476 m3 studniční vody.

   Děkujeme všem zaměstnancům za jejich nápady a aktivní přístup k udržení zdravého a čistého prostředí. Jsme to my zaměstnanci HŽP, kteří Hrdě Žijeme Pružinami, a proto považujeme za naši povinnost Hájit Životní Prostředí.

 

24.1.2023     Ing. Tatiana Julínková