Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

V Hanáckých železárnách a pérovnách vrcholí modernizace výroby parabolických pružin
Autor: HŽP Datum publikování: 11.03.2011

img_9773-38.jpg

Dnem 3. ledna 2011 zahájily Hanácké železárny a pérovny, a.s., člen skupiny Moravia Steel, a. s., sériovou výrobu na nové automatické lince válcování parabol.

Spuštění výroby předcházelo důsledné testování vlastní linky a odzkoušení kvality výsledných pružin včetně zátěžových testů. Potvrzením kvality bylo schválení pružin ze strany nejnáročnějšího zákazníka – švédské automobilky Scania.

Spuštění nové linky válcování přináší Hanáckým železárnám a pérovnám, a. s. kromě zvýšení kvality pružin také možnost zavedení produkce nových typů pružin, zvýšení výrobní kapacity, produktivity výroby a snížení energetické náročnosti provozu. Nová linka dokáže v automatickém cyklu nejen z jedné tvářecí teploty vyválcovat přesný tvar parabolického listu, ale také vyděrovat středové otvory a různě tvarovat konce listů pro další výrobní operace.

Jednotlivé operace tohoto procesu, které se v minulosti prováděly z části manuálně dnes probíhají již bez dotyku lidské ruky. Zvyšování objemu výroby a zavádění sofistikovaných výrobních linek s sebou přináší vytváření nových pracovních příležitostí pro kvalifikované operátory.

Od začátku února také dochází ke spuštění plného provozu linky kuličkování v upnutém stavu, která byla nově automatizována. Kromě zvýšení kapacity výroby až o 50% došlo na této lince k úplnému odstranění fyzicky namáhavé práce.

Zprovozněním uvedených linek tak byla uzavřena druhá etapa inovace procesu výroby parabolických pružin.  Spolu s investicemi z předchozích let tvoří nové stroje páteř uceleného výrobního procesu, který byl navržen v souladu s nejmodernějšími poznatky v oblasti výrobních technologií a požadavky na štíhlou výrobu.
 
Linka byla uvedena do provozu v rámci projektu Inovace produktu a procesu výroby parabolických pružin, pro který Hanácké železárny a pérovny, a. s. získaly podporu Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj.