Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

Společné cvičení nácviku likvidace požáru
Autor: HŽP Datum publikování: 13.05.2011

Hasičský záchranný sbor

V rámci prověření připravenosti na havarijní situace proběhlo dne 3.5.2011 ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, územním pracovištěm Prostějov taktické cvičení zaměřené na nácvik evakuace výrobní haly a likvidaci požáru linky kalení.

V rámci vyhodnocení cvičení, které bylo provedeno i velitelem profesionálních hasičů, bylo konstatováno:
  • evakuace proběhla bez problémů, byla dostatečně rychlá a koordinovaná a bez zbytečných zmatků
  • činnost požárních hlídek a jejich komunikace s jednotkou HZS bez problémů
  • cvičení splnilo svůj účel a prověřilo chování v podmínkách havarijní situace.
Cvičení také přineslo několik námětů na zlepšení v komunikaci nebo v přehlednějším označení únikových cest.
Hlavním cílem vedení společnosti v oblasti prevence rizik je pokračovat v podobných akcích ve spolupráci s profesionálními záchranáři a tím přispívat k připravenosti efektivně řešit havarijní situace.