Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

Finanční dar handicapovaným dětem v Prostějově
Autor: HŽP Datum publikování: 07.02.2012

hzp-zastupny-sedy.png

Společnost Hanácké železárny a pérovny, a. s. člen skupiny Moravia Steel Třinec je jedním z významných evropských výrobců šroubových, trapézových a parabolických pružin a rovněž důležitým zaměstnavatelem v regionu střední Moravy.

Management společnost však vidí svoji roli nejen v oblasti zhodnocování firmy akcionářům a budování vztahů s obchodními partnery a zaměstnanci.  

Hanácké železárny a pérovny, a. s. chápou i svoji sociální odpovědnost směrem k okrajovým a slabším sférám společnosti. Důkazem toho je poskytnutí finančního daru handicapovaným dětem v Prostějově. Obdarovaným je Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. v Prostějově. Finanční prostředky budou použity na rehabilitační a kompenzační pomůcky, na pedagogické a osobní asistenty.

Hanácké železárny a pérovny, a. s. věří, že tímto napomohou připravit postižené děti pro samostatný a soběstačný život a jejich integraci do společnosti.