Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

Projekt rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců II.
Autor: HŽP Datum publikování: 17.02.2012

suc_a01nahled-42.jpg

Projekt Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců společnosti Hanácké železárny a pérovny, a.s.

Nejednou jsme se na našich stránkách zmínili, že v souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost byla k 1. 9. 2010 naší společnosti poskytnuta dotace na projekt Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců společnosti Hanácké železárny a pérovny a.s. – Adaptabilita.

Banner PP ESF EU

Dotace na projekt Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců společnosti Hanácké železárny a pérovny, a.s. byla poskytnuta ve výši cca 4,7 mil. Kč a financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Slouží na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců společnosti na období 2 let, a to od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2012.

Účelem dotace je profesní vzdělávání zaměstnanců, a to odborné, zaměřené zejména  na prohloubení, rozšíření, zvýšení a udržení kvalifikace, jazykové vzdělávání a také vzdělávání na klíčové dovednosti zaměřené na motivaci, rozvoj a efektivní vedení podřízených pracovníků. Toto vzdělávání zvyšuje udržitelnost zaměstnání a případnou zaměstnatelnost na trhu práce.

Tímto nám dovolte informovat Vás o realizovaných aktivitách v roce 2011…

V lednu, březnu a dubnu 2011 proběhlo rozsáhlé školení na téma Prezentační dovednosti. Tuto vzdělávací aktivitu absolvovalo 42 pracovníků Hanáckých železáren a péroven, a.s. Školení se zúčastnili zejména vedoucí provozů, vedoucí týmů operátorů, specialisté, ale i ředitelé jednotlivých oddělení.

Mezi další vzdělávací aktivity patřilo Zabezpečení PC, operačních systémů a práce v MS Office. Školení přispělo k prohloubení počítačových dovedností pracovníků a získání nových znalostí spojených s prací na počítači. Zároveň jsme interně školili na obsluhu systému SAP, který jsme na začátku roku 2012 úspěšně implementovali v rámci všech oddělení.

Od března do listopadu 2011 byla zrealizována série školení pro pracovníky údržby. Školení bylo provedeno firmou Simex Control na témata týkající se řídicích systémů Simatic a firmou Bosch Rexroth, která školila témata zabývající se hydraulikou.

V průběhu celého roku 2011 jsme prostřednictvím společnosti Olomouc Training Centre, s.r.o. proškolovali na témata v oblasti měkkých dovedností, tzv. soft skills. Těchto školení se účastnili především vedoucí pracovníci, ale i specialisté a technici.

Od září 2011 jsme zahájili prohlubování kvalifikací u vybraných operátorů ve Svářečské škole Ing. Heleny Urbanové v Prostějově. Zaměření těchto školení je do oblasti svařování parabolických pružin.

Díky projektu Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců společnosti Hanácké železárny  a pérovny, a.s. se kolegové z oddělení výroby měli možnost podívat do závodu BMW v Lipsku (Německo), kde si mohli prohloubit další znalosti principů LEAN výroby v praxi.

Poskytnuté finanční prostředky z projektu nám umožnily proškolení pracovníků v oblastech FMEA, APQP, Facility managementu a jiné…

Připravované vzdělávací aktivity v roce 2012

V letošním roce pokračujeme v prohlubování kvalifikací formou získání svářečských osvědčení našich zaměstnanců. Také připravujeme další sérii školení na soft skills a jazykové vzdělávání. Významnou a rozsáhlou vzdělávací aktivitu připravujeme rovněž letos na jaře. Budeme výrobní operátory, specialisty a techniky školit na problémové oblasti kvality a efektivnější uplatňování LEAN principů v praxi.

Věříme, že proškolené aktivity měly pro pracovníky HŽP požadovaný přínos a těšíme se na další vzdělávací akce, pořádané prostřednictvím projektu z Evropského sociálního fondu.