Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

Již devátý rok s kladným hospodářským výsledkem
Autor: HŽP Datum publikování: 24.05.2012

hzp-zastupny.png

Již dlouhých devět let vykazuje společnost Hanácké železárny a pérovny, a. s. zisk.

Po velmi, pro společnost, složitých letech 2001 a 2002 vykazujeme kladný hospodářský výsledek a ne vždy to bylo jednoduché. V závěru roku 2008 a celý rok 2009 na společnost výrazně dopadla světová hospodářská krize a obrat společnosti šel výrazně dolů, přesto jsme byli schopni vytvořit zisk, což neplatilo u většiny našich konkurentů. Toto období nás poučilo, že je nutné co nejvíce diverzifikovat své zákaznické portfolio a být maximálně „lean“.

Výsledky roku 2011 lze označit jako velmi pozitivní. Podařilo se nám výrazně navýšit obrat a zisk, zvýšit likviditu společnosti a naopak snížit její zadlužení. Udrželi jsme klíčové zákazníky na listové pérovně a i přes pokračující recesy na trhu nákladních železničních vozů se nám podařilo rozšířit portfolio zákazníků ze segmentu šroubových průmyslových pružin, pružin pro lokomotivy a v neposlední řadě drážních parabolických pružin.

Výsledkem je růst tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, který dosáhl v roce 2011 úrovně 702 mil. Kč, což představuje nárůst o téměř 29 % oproti 545 mil. Kč v roce 2010. Čistý zisk společnosti za rok 2011 vzrostl na 33 mil. Kč ve srovnání s 24 mil. Kč v roce předešlém. Dosažený výsledek lze hodnotit z mnoha pohledů. Často používaný ukazatel EBITDA vzrostl z 63 mil. Kč v roce 2010 na 84 mil. Kč a téměř dosáhl hodnoty roku 2008. Čistý zisk s odpisy jako zdroj dalšího financování byl dokonce vyšší než v roce 2008. 

Toto je však minulost a před námi je úkol zajistit firmě a jejím akcionářům přinejmenším výsledkově srovnatelnou budoucnost. V závěru roku management opětovně aktualizoval strategii firmy, jejímž výsledkem bylo zpracování podnikatelského programu společnosti do roku 2016. Hlavní ideová linie zůstává stejná jako v loňském roce, a to nutnost připravenosti na turbulentní pohyby na trzích, nutnost navýšení objemů s cílem vytížení výrobních kapacit, diverzifikace prodejů a pokračování v projektu štíhlé firmy. Tyto cíle jsou vedeny šestnácti strategickými projekty a pravidelně jednou měsíčně reportovány.

V Prostějově dne 24. 5. 2012

Ing. Petr Vaněk, předseda představenstva