Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

Spolupracujeme se SOŠ průmyslovou a SOU strojírenským Prostějov
Autor: HŽP Datum publikování: 12.09.2012

SOS_SOU_1.nahled.jpg

Naše společnost je dlouhodobě nakloněna organizaci exkurzí pro studenty technických škol, kteří by si rádi doplnili svoje školní znalosti a podívali se na výrobu v prostorách naší společnosti.

V této věci spolupracujeme také se SOŠ průmyslovou a SOU strojírenským Prostějov. Studenti právě tohoto školního zařízení se zúčastnili dne 4.9.2012 exkurze v prostorách naší společnosti. Exkurze se zúčastnilo 39 studentů ze 3. a 4. ročníku oboru strojírenství.

Studenti byli seznámeni se zásadami BOZP, základními informacemi o naší společnosti, informacemi o výrobních procesech a využívaných strojních zařízeních s následnou prohlídkou provozu listových a šroubových pružin.

Od letošního roku naše společnost započala ve spolupráci s výše uvedenou školou nový projekt, který je zaměřen na podporu praxí se stipendiem.

Studentům nabízíme zajištění praxe po dobu studia, za kterou pobírají měsíční stipendium, které se odvíjí od výsledků vykonávané praxe, ale také od studijního prospěchu. Výhodou je nejen pravidelný měsíční příjem, ale také jisté pracovní místo po dokončení studia. Během praxe se studenti seznamují se strategií společnosti, s výrobními postupy a komplexním chodem společnosti.

Studenty oslovujeme prostřednictvím informativních schůzek přímo na škole. Mimo jiné připravujeme oslovování žáků devátých tříd základních škol a účast na burze škol v Prostějově.

Věříme, že projekt bude novým zdrojem pro získávání již zaučených a připravených pracovníků a bude mít pozitivní přínos nejen pro naši společnost, ale i pro samotné studenty.