Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

Spolupracujeme s VUT Brno
Autor: HŽP Datum publikování: 30.11.2012

hzp-zastupny-sedy.png

Po několika měsících se týmu pana doc. Ing. Petra Beneše Ph.D z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno podařilo vyvinout měřicí přístroj pro měření důležité charakteristiky vyráběných pružin.

Vzájemná spolupráce začala hledáním robustní a spolehlivé metody pro měření tvaru nezatížené šroubové pružiny. Cílem měřicí metody je změření rovnoběžnosti čel pružin s vysokou přesností. Povolené odchylky u náročných pružin pro vysokorychlostní vlaky se pohybují kolem jednoho procenta z průměru pružiny a přesnost měření musí být ještě o řád vyšší.

Měřicí přístroj je zkonstruován s využitím moderních elektronických součástek. Snímačů MEMS a zpracování jejich hodnot pomocí moderního mikropočítače Atmel. Software přístroje zajišťuje uživatelské rozhraní, snímání naměřených hodnot a odstranění mechanických vibrací pružiny v průběhu snímání. Přístroj je vybaven nabíjecím článkem a průmyslovým krytím IP55. Ing. Martin Vágner - kolega pana docenta Beneše vyvinul schéma, plošný spoj, programové vybavení i mechanické řešení přístroje s požadovaným průmyslovým krytím.

Hanácké železárny a pérovny si zajišťují kalibraci přístroje a právě jej začínají testovat v provozu. První výsledky jsou slibné a ukazují vysokou přesnost přístroje.
Věříme, že spolupráce s VUT bude v budoucnu pokračovat podobně úspěšnými projekty.