Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

Talent management na cestách
Autor: HŽP Datum publikování: 18.09.2013

Ukázka produktu Edwards

Již třetím rokem, v souladu se strategickým cílem HŽP„ Atraktivní zaměstnavatel“, je v HŽP realizován program rozvoje talentovaných a zkušených zaměstnanců.

Cílem je zaměstnance zapojit ve větší míře do plnění strategických cílů a udržet je ve společnosti. Principem tohoto projektu je mít vzdělané zaměstnance z interních zdrojů na správných místech v potřebnou dobu.
 
Hlavními výhodami talent managementu jsou:

  • Možnost plánování nástupnictví klíčových pozic
  • Motivace zaměstnanců
  • Zavádění „best practice“
  • Omezení fluktuace

V jedné z částí programu talent managementu se vybraní zaměstnanci účastní návštěv strojírenských firem, kde mohou po prohlídce výroby a diskuzích s kolegy získat nové zkušenosti, nápady a vidí i realitu fungování výroby v jiných firmách.
V 37. týdnu jsme v rámci programu navštívili dvě významné společnosti v našem regionu. Jednalo se o společnosti Meopta,s.r.o. se sídlem v Přerově a Edwards, s.r.o. se sídlem v Lutíně.
 
Meopta je světový výrobce optiky specializující se na návrh, vývoj, konstrukci, výrobu a montáž optických, optomechanických a optoelektronických systémů.
  
Navštívili jsme provozy obrábění, lakovny, kontroly a montáže a s p. Sanetrníkem (manažer systémového a organizačního inženýrství) jsme diskutovali problematiku štíhlé výroby.  
 
Edwards mezinárodní společnost, která dodává vakuové technologie pro elektroniku, chemii, strojírenství, vědu a výzkum.
 
S generálním ředitelem p. Flajsarem a manažerem výroby p. Tížkem jsme navštívili výrobu rotorů a statorů, především frézovací a obráběcí centra dále montážní linky a zkušebny. Získali jsme nové poznatky z oblasti bezpečnosti práce, Kaizen, motivace a odměňování operátorů.  
 
Získané poznatky přispějí nejen k osobnímu  rozvoji talentů, ale také k plnění celofiremní strategie a ekonomických cílů.