Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

Potvrzení platnosti certifikátů
Autor: HŽP Datum publikování: 14.04.2014

Logo BVC

Audit společnosti Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o. potvrdil platnost certifikátu ISO 14001 a OHSAS 18001 bez neshod.

Ve dnech 8. a 9.4.2014 se uskutečnil audit zaměřený na re-certifikaci environmentálního managementu (EMS) dle mezinárodní normy ISO 14001. Při auditu nebyly ujištěny žádné neshody a auditoři doporučili vydat nový certifikát s platností na další tři roky. Současně byl také po roce od vydání certifikátu proveden 1. dozorový audit managementu bezpečnosti práce (SMS) podle normy OHSAS 18001. Také v této oblasti nebyly zjištěny žádné neshody.


Udržování platnosti všech certifikátů je pro rozvoj naší společnosti samozřejmostí. Výsledek auditu v oblasti ochrany životního prostředí a v oblasti bezpečnosti práce potvrdil, že systematická péče zaměřená na zlepšování pracovního prostředí je pro Hanácké železárny a pérovny, a.s. významnou prioritou.