Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

RE-certifikace IRIS
Autor: HŽP Datum publikování: 30.10.2014

Logo IRIS

Společnost Hanácké železárny a pérovny, a.s. je významným dodavatelem pružin pro železniční aplikace. Zajištění kvality produkce je pro zákazníka již samozřejmostí.

Jednou z forem, kterou  je možné prokazovat systematický přístup k plnění náročných požadavků na zajištění jakosti při dodávkách pro železniční průmysl, je certifikace podle požadavků mezinárodního standard IRIS (International Railway Industry Standard). 

Platnost certifikátu IRIS, který naše společnost získala v roce 2011, byla v říjnu 2014 prodloužena na další tři roky. Re-certifikační audit byl proveden certifikační společností Bureau Veritas Certification. Výsledek auditu potvrdil splnění požadavků IRIS bez neshod na další období. Tím se Hanácké železárny a pérovny, a.s. zařadily mezi 20 společností, které jsou v ČR držitelem tohoto certifikátu.