Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

Představili jsme se na Burze práce a vzdělání
Autor: HŽP Datum publikování: 17.12.2014

hzp-zastupny-sedy.png

Dne 15. 12. 2014 se konala v Regionálním centru Olomouc Burza práce a vzdělání, na jejíž organizaci participovali Svaz průmyslu a dopravy ČR, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje a Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci.

Účastníci měli možnost navštívit významné zaměstnavatele a školy z Olomouckého kraje, zaměřené zejména na oblast strojírenství.

Za HŽP a.s. byli na veletrhu přítomni zástupci Oddělení řízení lidských zdrojů. Zájemci se dozvěděli o možnostech spolupráce s naší společností v rámci stipendijního programu, který poskytujeme studentům SOŠ průmyslové a SOU strojírenského v Prostějově. Studentům učebních oborů Obráběč kovů, Nástrojař a Strojní mechanik – zámečník nabízíme stipendium, které se za dobu studia pohybuje v řádech desítek tisíc korun.

Součástí veletrhu byly také tematické akce zaměřené na poradenství pro volbu povolání, hledání zaměstnání a aktivní politiku zaměstnanosti.

Věříme, že jsme zodpověděli všechny důležité otázky a předali kontakt pro řešení otázek stipendijního programu - personalni@hzap.cz. Více informací uvádíme v sekci Kariéra – Studentský program.