Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

HŽP jako jeden ze tří významných zaměstnavatelů na setkání se studenty
Autor: HŽP Datum publikování: 01.06.2015

Setkání se studenty

Dne 21. května 2015 se v Prostějově uskutečnilo komunitní setkání studentů středních škol s významnými zaměstnavateli regionu.

Setkání se realizovalo v rámci projektu "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji", jehož realizátorem je Olomoucký kraj.

Pět desítek studentů 3. ročníku Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov, Střední školy automobilní Prostějov a Gymnázia Jiřího Wolkera si se zájmem vyslechlo cenné rady od specialistky lidských zdrojů, Mgr. Alice Spáčilové, na co je kladen důraz při přijímacích pohovorech a čeho se naopak vyvarovat.

Byly představeny nejmodernější technologie v HŽP a 3 nejpozornější posluchači, kteří dokázali vyjmenovat nejvýznamnější zákazníky HŽP získali USB zařízení.

Těší nás zájem studentů a věříme, že navážeme spolupráci prostřednictvím praxe nebo při tvorbě diplomových prací.