Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

HŽP prošly auditem projektu Investors in People
Autor: HŽP Datum publikování: 02.07.2010

iip.png

Jedním z osvědčených přístupů pro řízení lidských zdrojů je standard Investors in People (IIP), což je mezinárodně uznávaný standard, který sleduje schopnost podniku efektivně využívat, rozvíjet své zaměstnance a potažmo napomáhá růstu jeho efektivity a konkurenceschopnosti.

Standard IIP současně vede k trvalému zvyšování výkonnosti, motivace a transferu know-how u zaměstnanců na všech úrovních organizační struktury firmy. Standard IIP je určen jak obchodním a výrobním podnikům, tak i organizacím veřejné správy bez ohledu na velikost a oblast působení. Ve své podstatě by měl „standardizovat“ pouze žádoucí stav a je zcela na podniku, jakým způsobem se k tomuto žádoucímu stavu podnik nebo organizace dopracuje. Pro úspěšnou certifikaci je potřeba, aby podnik splňoval stanovených 10 ukazatelů, které jsou hodnoceny na základě požadovaných důkazů.

Tento standard pomáhá podniku nastavit určitou úroveň osvědčené praxe, která vede ke zlepšení výsledků podniku prostřednictvím jeho zaměstnanců. Standard poskytuje podnikům určitý know-how pro zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy, jednak prostřednictvím plánovitého přístupu ke stanovení a komunikování podnikových cílů a také pomocí systematického řízení a rozvoje zaměstnanců. IIP představuje způsob trvalého zlepšování v mnoha oblastech fungování podniku, například v oblasti řízení a vedení lidí, komunikace, motivace nebo vzdělávání. Pokud jsou personální činnosti v podniku vykonávány efektivně, ve svém důsledku vedou ke zlepšení vztahů mezi vedením a zaměstnanci, což pochopitelně napomáhá tomu, aby se zaměstnanci identifikovali s cíli podniku a přispívali k jejich naplnění. IIP představuje způsob, jak si získat a udržet motivované, vysoce výkonné lidi, kteří umí to, co podnik potřebuje.