Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

Nejvyšší měsíční tržby v historii HŽP
Autor: HŽP Datum publikování: 11.07.2017

hzp-zastupny-sedy.png

Naše společnost dosáhla v měsíci červnu 2017 a za první pololetí letošního roku několika rekordů.

Vzhledem k faktu, že se jedná o velmi pozitivní výsledek vzhledem k plánu roku 2017 a strategickým cílům, považuji za žádoucí se o tyto informace podělit:
  • v měsíci červnu jsme realizovali nejvyšší tržby za prodej pružin za posledních (sledovaných) 13 let, tzn. od roku 2005 a to ve výši 76,8 mil. Kč
  • v prvním pololetí 2017 jsme realizovali nejvyšší kumulativní tržby za stejné období, a to ve výši 427 mil. Kč
  • v prvním pololetí jsme realizovali tržby vyšší než 70 mil. Kč ve čtyřech měsících, což se dosud ještě nestalo.
Za tento výsledek patří dík všem zaměstnancům naší společnosti.