Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

Získali jsme osvědčení Investors in People
Autor: HŽP Datum publikování: 10.08.2010

iip.png

Vedení Hanáckých železáren a péroven realizovalo rozsáhlý personální projekt zaměřený na rozvoj, motivaci a efektivní vedení zaměstnanců.

V rámci tohoto projektu společnost implementovala tzv. „Kafetéria systém“. Jedná se o systém zaměstnaneckých výhod, umožňující zaměstnancům výběr až 50-ti různých benefitů. Kouzlem tohoto systému je možnost vybírat si benefity přes internet a z pohodlí domova. Dalším mezníkem projektu bylo zavedení systému interního vzdělávání, nazvaný „Akademie vzdělávání“, pomocí kterého jednotliví ředitelé dokázali vysvětlit zaměstnancům firemní misi, vizi, strategii a hodnoty a obhájit důvody, proč se právě touto cestou Hanácké železárny a pérovny musí ubírat. Pod vedením ředitelky lidských zdrojů, Ing. Mariky Pilíškové, byly aktualizovány popisy pracovních míst s návazností na klíčové ukazatele výkonu, jenž jsou dále provázány s procesem hodnocení zaměstnanců a následně také s odměňováním. Standard se podařilo získat rovněž díky významnému a trvalému zlepšování vnitrofiremní komunikace oběma směry. Mezi nástroje vnitřní komunikace patří písemné týdeníky vydávané managementem nebo vznik neformální skupiny NERV (Naše Efektivní Rada Vedení). Posláním NERVu je vést otevřenou diskuzi o aktuálních problémech, otázkách a nápadech mezi zaměstnanci a nejužším vedením. Zaměstnanci do skupiny NERV jsou voleni na období jednoho roku.

Zaměstnanci Hanáckých železáren a péroven oceňují zejména spolupráci a komunikaci s manažery a vedoucími týmů, oceňují možnosti zapojovat se do tvorby strategie, zlepšování, do realizací změn a v neposlední řadě i prostor pro iniciativu a aktivitu. Také oceňují příležitosti ke vzdělávání a rozvoji, které mají pozitivní dopad na jejich úspěch v zaměstnání a zlepšování výkonnosti.

Standard Investors in People (volně přeloženo Investice do lidí) je mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, který je rozšířený spíše v zemích západní Evropy. Pomocí tohoto standardu  společnost efektivně řídí, využívá, rozvíjí a motivuje své zaměstnance. Standard IIPpomáhá nejen nasměrovat společnost k trvalému zvyšování výkonnosti, růstu motivace zaměstnanců na všech úrovních organizační struktury, ale i zajistit přímou vazbu mezi cíli společnosti a cíli jednotlivých zaměstnanců. Tento standard vznikl ve Velké Británii a od roku 2003 začal postupně pronikat i do českých společností.

Společnost Hanácké železárny a pérovny, a.s je hrdá na to, že se stala teprve 39. společností v České republice, která je držitelem tohoto standardu a mohla tímto prokázat, že se snaží být společností úspěšnou a moderní, zaměřenou na lidské zdroje a trvalé zlepšování svých procesů.

Ing. Marika Pilíšková, Ředitelka lidských zdrojů