Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

HŽP exportér roku 2010
Autor: HŽP Datum publikování: 22.10.2010

hzp-zastupny.png

Hanácké Železárny a pérovny a.s. evropský výrobce šroubových, listových a parabolických pružin tvářených za tepla, dceřiná společnost Moravia steel, a. s. Třinec vystavovala v září letošního roku na železničním veletrhu INNOTRANS Berlín.

Při této příležitosti získala od ACRI prestižní ocenění exportér roku. ACRI je Asociace podniků českého železničního průmyslu, která v současnosti zastřešuje 51 českých firem, které jsou spjaty dodávkami výrobků nebo služeb pro evropské železnice.

Toto ocenění získaly HŽP hned z několika důvodů. V současné době jsou HŽP největším výrobce šroubových pružin pro železnici v Evropě. Toto postavení je jistě výjimečné s přihlédnutím ke špičkové konkurenci zvláště v zemích západní Evropy, dále k bezpodmínečným jakostním požadavkům na šroubové pružiny vzhledem ke kategorizaci pružin jako safety critical part (bezpečnostní prvek podvozku) a v neposlední řadě i pro skutečnost, že krize se samozřejmě projevila i v Hanáckých železárnách, ale cesta z ní se ukázala jako správná a rychlá.

Dnes jsou HŽP dodavatelem šroubových pružin pro veškerý sortiment vlaků, příměstských vlaků, tramvají, metra a lokomotiv. Toto široké zaměření umožňuje HŽP se prakticky zúčastnit všech tendrů, soutěží či veřejných zakázek vypsaných kdekoliv na světě s dominantním zaměřením na evropské teritorium. Tuto skutečnost podtrhuje i fakt, že světový rychlostní rekord rychlovlaku ALSTOM, s maximální rychlostí 574 km/hodině,  byl dosažen na pružinách vyrobených v HŽP.

HŽP jsou dnes již celosvětovým dodavatelem pružin. Pružiny vyrobeny v Hanáckých Železárnách jsou využívány v  hromadné dopravě na všech kontinentech. Poslední bílé místo na mapě exportu byl americký kontinent. HŽP dodává od letošního roku i do USA na projekt příměstského vlaku v Bostonu. Zakázku získal jihokorejský výrobce vlaků Hyundai-Rotem. Dnes jsou HŽP přímými dodavateli pružin do 22 zemí, ale pružiny z HŽP mají použití i v exotičtějších oblastech jako metro v Dubai, metro v Bombaji, rychlovlak Vlocity train v Austrálii, osobní vlak v Egyptě, metro Šhanghaj, lokomotivy v Soulu.

HŽP si během posledních několika let vytvořila široké portfolio zákazníků, které samozřejmě tvoří renomovaní výrobci osobních nebo nákladních vozů. Alstom, Bombardier, Rotem-Hyundai, ŠKODA Transportation, Tatravagónka Poprad, IRS, ELH, WBN, Deutsche Bahn, Nedtrain jsou stabilními a mnohaletými odběrateli pružin. Kromě těchto klíčových zákazníků HŽP dodává pružiny pro trh opraven či údržby vlaků.

Dnes pracuje v HŽP 290 lidí. Tržby v roce 2010 dosáhnou 540 mil. Kč s očekávaným nárůstem v roce 2011 o 100 mil. Kč. Není to nereálné vzhledem k aktuálnímu stavu objednávek, potenciálu nových zákazníků a strategického zaměření HŽP, kde klíčové je nebýt závislí na 2-3 hlavních zákaznících.

Zdeněk Jareš, obchodní ředitel