Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

Zavádíme OHSAS
Autor: HŽP Datum publikování: 09.07.2012

hzp-zastupny-sedy.png

Základní informace k systému BOZP.

OHSAS 18001 je mezinárodní norma pro posouzení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které specifikuje požadavky na systém managementu BOZP. Společnosti umožňuje zavést politiku a cíle, které budou brát v úvahu požadavky právních předpisů a informace o rizicích v oblesti BOZP. Je kladem důraz na implementaci systému a trvalé zlepšování výkonnosti organizace v oblasti BOZP
Základním princiem zavedení systému je identifikace všech možných rizik a jejich efektivní řízení tak, aby bylo minimalizováno možné poškození zdraví zaměstnanců a také prevence a předvídatelnost situací nebezpečných pro osoby pohybující se na pracovištích při všech činnostech spojených s fungováním organizace
Některé přínosy systému:

  • Průkaznost plnění legislativy v oblasti BOZP
  • Systematická minimalizace rizik, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob
  • Cílené snižování ztrát způsobených nehodami, úrazy, nemocemi z povolání a souvisejících ztrátových časů
  • Snížení nákladů spojených s nehodami na pracovišti
  • Zvýšení povědomí o bezpečnosti x nebezpečnosti našich provozů
  • Prestižní ukazatel na trhu a možná konkurenční výhoda u některých typů zakázek