Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

Tvar šroubových pružin optimalizují v Hanáckých železárnách a pérovnách a.s. nejmodernější počítače
Autor: HŽP Datum publikování: 05.11.2012

obrazekweb.nahled.jpg

Cílem modernizace je zefektivnění procesu vývoje nových typů systematickým nasazením počítačových simulací pružin metodou konečných prvků.

Princip modernizace spočívá ve využití nejmodernějšího vývojového CAE softwarového prostředí Ansys, které spolu s aplikačním programovým vybavením vyvinutým v Hanáckých železárnách a pérovnách, a.s. umožní nasimulovat důležité vlastnosti finálního výrobku (pružiny). Sníží se přitom nutnost nákladného a zdlouhavého testování sérií fyzických prototypů.

Efektivnost postupu byla ještě před vlastní modernizací ověřena na méně výkonném hardwaru. Nové vybavení umožní pružně reagovat na požadavky zákazníků a vlastní výroby.